Toiletpapirets livsforløb:

- genbrugspapir er endnu værre ved systemet -

 

1.

Råmateriale skaffes (træer fældes og afgrenes)
2.

Råmaterialer bringes til papirfabrikken

3.

En mægtig proces, med enormt forbrug af energi og vand, bl.a. træet koges, så ligninen kan fjernes
4.

Toiletpapiret kører ud til varehusene
5.

Toiletpapiret lagres, inden det rulles ind i butikken
6.

Toiletpapiret afhentes af private brugere, i tusindvis af biler hver uge
7.

   

Toiletpapiret bruges efter hensigten, og skylles - overalt i Vesten - bort med rent drikkevand
8.

Fjernes via kloaksystemet til kommunal rensning
9.

Efter en tid er der blot slam tilbage, som skal fjernes
(Fotoet viser Skagen rensningsanlæg)

Toiletpapir - lavet af genbrugspapir

Dette er ret meget brugt
alene fordi det er billigere

først anvendes papiret som f.eks.skrivepapir
dernæst bliver det til måske ugeblade og endelig til aviser
inden sidste udkald er toiletpapir

Men nu er der sparet så meget
og papiret genanvendt så ofte
at fibrene i papiret ikke længere har det godt

Altså:

Bruges der genbrugspapir sparer man træet
til gengæld skal der bruges mere lim i papirpulpen
og dermed varer det endnu længere før papiret opløses
så naturen vil meget gerne "nøjes med" nyt papirKlik her for startsiden:

www.japansktoilet.dk

 


www.japanskeDanmark.dk    www.JapanskeMoebler.dk      www.japanskte.dk